Tempeh Today

Tempeh uit India

Dit gebeurt er

India is traditiegetrouw een vegetarisch land. Vlees eten is de uitzondering, plantaardig voedsel de regel. Het lijkt daarom wellicht vreemd dat uitgerekend een product als tempeh nog amper bekend is in het land. Dat heeft echter alles te maken met het klimaat. Het fermentatieproces van soja vraagt zeer constante temperaturen en luchtvochtigheid. Dit is waarom de innovatie van Tempeh Today zo baanbrekend is. Het is Henk Schouten (founder van Schouten Europe) gelukt om de ideale productieomstandigheden in een container te creëren en te beheersen vanuit Nederland – ook als staat de container in India. Deze decentrale productiewijze wordt de komende jaren in India uitgebreid naar meerdere locaties.

De impact

Tempeh Today draagt met zijn innovatie – die op termijn ook in andere landen kan worden geïntroduceerd – bij aan de noodzakelijke verandering van ons voedselsysteem. Voedsel met een kleinere CO2-footprint is noodzakelijk willen we de klimaatdoelstellingen halen. Specifiek voor India draagt Tempeh Today bij aan het terugdringen van een algemeen tekort aan proteïne en vitamine-B als gevolg van een vaak eenzijdig menu. Daarnaast zal de impact van Tempeh Today ook liggen in een verbeterde bestaanszekerheid voor kleinschalige sojaboeren. Het bedrijf werkt daarin samen met Woord en Daad. Tenslotte biedt het kansen voor ‘’micro-ondernemers’’. Speciaal voor deze doelgroep heeft Tempeh Today zogenaamde micro fermentation units ontworpen. Hiermee kan iemand wekelijks 90kg tempeh produceren en vervolgens gegarandeerd aan tempeh Today verkopen.

Tempeh Today in enkele getallen

0
medewerkers
0
porties tempeh
0
small fermentation units

Meer informatie?

Bedrijven met grote impact

Portefeuille Fair Factory