Visie en aanpak

Onze werkwijze

Visie

Sierra Leone importeert rijst uit Thailand terwijl het land dit prima zelf kan produceren. Bangladesh exporteert jute naar Nederland zonder waarde toe te voegen. Wij investeren in ondernemers die het anders willen doen. Zij hebben in meerdere opzichten een gezonde business case die wij met onze investering willen helpen opschalen. Dat doen we als betrokken aandeelhouder.

We streven voor onze beleggers naar een bescheiden financieel rendement. Ons primaire doel is echter de sociale impact: voedselzekerheid is van levensbelang, net als leefbaar inkomen voor boeren en fabrieksarbeiders .

We laten ons leiden door onze kernwaarden – gelijkwaardigheid, wederzijdse afhankelijkheid, zorg voor de natuur en openheid – en laten ons inspireren door de Bijbel. Bijvoorbeeld door Filippenzen 4 : 8
“al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat wél luidt …, bedenkt datzelve.”

Aanpak

Wij investeren in agrifood-bedrijven in Afrika en Azië. Als aandeelhouder bouwen we mee aan krachtige ondernemingen met een positieve impact op nationale schaal. We werken met ondernemers die – net als wij – waardengedreven zijn.

Aandeelhouder zijn

Het geld dat wij investeren, investeren we als aandeelhouder. Zo staan we zij aan zij met de ondernemer en hebben we invloed op de koers van het bedrijf. We delen mee in ups en downs. Dat past goed bij wie wij zijn en hoe we ons werk willen doen: niet afstandelijk maar volledig betrokken.

Waarden delen

We vinden het essentieel dat onze waarden overeen komen met die van de ondernemer en medeaandeelhouders. We hechten aan gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid, zorg voor elkaar, zorg voor de natuur, openheid en eerlijkheid.

Ondersteuning geven

Wij hebben een unieke samenwerking met ontwikkelingsorganisatie Woord en Daad. Samen met haar partners zorgt Woord en Daad voor training en begeleiding van de boeren en jongeren rondom de fabriek. Boeren leren zichzelf te organiseren en krijgen training in duurzame landbouwtechnieken. Jongeren krijgen vakonderwijs, zodat ze een betere kans hebben op een baan in de fabriek.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Mail of bel ons om uw vraag te stellen of een kennismaking te plannen.