Shalem Investment Ltd

Meel en meelproducten uit Kenia

Wat het bedrijf doet en waarom

Shalem is een familiebedrijf, opgericht door Ruth en Daniël Kinoti. Ook hun beide kinderen, Victor en Joy werken inmiddels in het bedrijf. De missie van Ruth en Daniël is het ondersteunen en versterken van 30.000 kleine boeren om de productie van basisvoedsel te verhogen. Daarnaast willen ze deze boeren helpen bestaanszekerheid te creëren door middel van effectieve samenvoeging van landbouwproducten, marketing en afzetkanalen.

De activiteiten van Shalem zijn opgesplitst in drie categorieën. 20% van de omzet is graanhandel, 70% is meelproductie en 10% is de productie van diervoeders. Deze laatste categorie bestaat voor het grootste deel uit het verwerken van de reststroom vanuit de productie van meelproducten.

De producten zijn voor de lokale markt en het zijn basisproducten voor dagelijks gebruik. Een groot deel van de producten wordt gebruikt om Ugali van te maken: hét dagelijkse ‘’brood’’ van de Keniaan (een soort pap met een vaste substantie). Ugali levert een hoge bijdrage aan de koolhydraatbehoefte van het menselijk lichaam. Daarnaast bevat het ook vitamine A en C, en een hoog vezelgehalte. Ook bevat het verschillende mineralen. Hiermee levert Shalem een enorme bijdrage aan de voedselzekerheid in Kenia.

De impact

Zoals gezegd levert Shalem een grote bijdrage aan de voedselzekerheid. Maar er is meer. Shalem werkt samen met duizenden kleine boeren, die mede door Shalem georganiseerd zijn in groepen van circa 50 boeren. De boeren worden getraind en ondersteund met inputs en micro-krediet.
Ruth is als “boegbeeld” van de onderneming een rolmodel voor andere (jonge) vrouwen in Kenia, waarmee ze een belangrijke bijdrage levert aan de kansen voor vrouwen.

Met het verwerken van reststromen tot diervoeder en het gebruik van zonnepanelen voor de energievoorziening, zet Shalem belangrijke stappen in een duurzame voedselproductie in Kenia. Ook de productinnovatie is mede gericht op het verlagen van CO2 uitstoot. De productoplossingen zorgen namelijk voor stevige reductie van de kooktijd door de eindconsument. Hiermee wordt enorm bespaard op het stoken op houtskoolvuurtjes.

De afgelopen tien jaar heeft Shalem zich bewezen als trouwe partner voor de boeren en als producent van gezonde, betaalbare en belangrijke voedingsproducten. Hiermee draagt Shalem significant bij aan systeemverandering, die belangrijk is om de positie van veel mensen in Kenia te verbeteren.

Shalem Investment Ltd in enkele getallen

boeren
0
medewerkers
0
maaltijden per dag
0

Meer informatie?

Bedrijven met grote impact

Portefeuille Fair Factory