Duurzaamheid

Duurzaamheid: wat is het en hoe meet je dat?

Uitleg met behulp van de Europese SFDR-richtlijn

Wij halen onze inspiratie voor duurzaamheid uit het beginsel van rentmeesterschap: werken in verbondenheid met de aarde, met zorg voor elkaar en vanuit een verwachtingsvolle grondhouding.

Wat is duurzaamheid precies? Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens (people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten en geen mensen uitbuiten. Duurzaamheid heeft dus een ecologische en een sociale dimensie, die nauw met elkaar verweven zijn.

Maar wanneer kan je nu als beleggingsfonds zeggen dat je ‘duurzaam’ bent? Hoe meet je dat en welke indicatoren en definities gebruik je daarvoor? Hier biedt de Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (kortweg: SFDR) uitkomst.

De richtlijn onderscheidt drie categorieën fondsen en verplicht fondsaanbieders aan te geven in welke categorie hun fonds valt. Kortgezegd gaat het om ‘’grijze’’ fondsen (fondsen zonder duurzaamheidsstrategie), ‘’licht-groene’’ fondsen (fondsen met een duurzaamheidsstrategie gericht op beperken van negatieve impact) en ‘’donkergroene’’ fondsen die juist positieve impact beogen te creëren. Dat kan zowel om ecologische als sociale impact gaan.

Fair Factory Development Fund valt in de laatste categorie, de zogenaamde ‘’artikel 9 fondsen’’. Om aan de SFDR-regels voor artikel-9 fondsen te voldoen, publiceren we een aantal documenten. Hier vindt u de conform de SFDR opgestelde Duurzaamheidsinformatie. En ons SFDR-duurzaamheidsverslag over het jaar 2022 vindt u hier.

Onze fondsbeheerder Incluvest Management Services B.V. brengt jaarlijks een Principal Adverse Impact Statement uit. In deze verklaring wordt uitgelegd op welke wijze negatieve duurzaamheids-impact wordt meegenomen in het investeringsproces. Hier vindt u de meest recente versie van dit document.

Meer informatie?

Neem contact met ons op!

Mail of bel ons om uw vraag te stellen of een kennismaking te plannen.