Over Fair Factory

Uit ervaring weten we hoe belangrijk de lokale verwerking van landbouwproducten is. En hoe belangrijk samenwerking en gedeelde waarden daarbij zijn. U leest onze visie in het Fair Factory Manifest.

Lees het manifest